Ιδιαίτερες Ευχαριστίες - Special Thanks

 

  • Σχεδιασμός λογοτύπου : RNdigitaldesigns  
  • Logo Design                     : RNdigitaldesigns

 

  • Επεξεργασία - Ψηφιοποίηση φωτογραφιών  : Ηλίας Κοσίντας
  • Technical processing and photo digitization      : Elias Cosindas